Medlem av Markedsmix
Trond T Reklame     Kvernvn. 21 B, 4630 Kristiansand     Telefon: 909 67 366     E-post: trond@t-reklame.no

AKT LÆREHEFTE


Dette heftet inneholder innføring i akt-tegningens ABC, menneskekroppens visuelle mangfoldighet.
Her får du svar på flere grunnleggende spørsmål.
Mange gode akt-tegninger til å bruke som modeller.
32 sider

Kun kr 150.- inkl moms + porto


akttegning    akt2    akt3    akt4
Webdesign ©2009-16 Web Norge